Aktualności

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – najważniejsze informacje

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje szereg praw dla opiekunów oraz małoletnich. Jednym z nich jest możliwość spotkań – przywilej oraz obowiązek, który jest ustalany niezależnie od władzy rodzicielskiej. Jak złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem? Kiedy dziecko może decydować o spotkaniach z ojcem? Czy kontakty z dzieckiem w miejscu zamieszkania matki lub w obecności osób trzecich to wymóg prawa? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Kiedy można wnieść sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Duże wątpliwości budzi kwestia, czy możliwe jest uregulowanie spotkań nawet po długiej nieobecności matki lub ojca. Sytuacje takie zawsze należy rozważać indywidualnie. Jednak, jeśli nie występują przesłanki negujące, wizyty takie mogą zostać uregulowane w każdym czasie. Decyduje o nich sąd, gdy wpłynie do niego wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Jakie są sposoby realizacji kontaktów z dzieckiem?

Kolejne pytania rodzi kwestia, jak wyglądają kontakty z dzieckiem uregulowane z tytułu wniosku. Powinno się o tym decydować, mając na uwadze wiek i rozwój osoby małoletniej. Spotkania należy dopasować do wieku i upodobań. Nie zawsze konieczna jest organizacja wizyt w miejscu zamieszkania matki lub ojca. Tylko w wyjątkowych okolicznościach muszą one odbywać się w obecności osób trzecich.

Kiedy konieczna jest obecność zewnętrznych obserwatorów?

Niektórzy rodzice stają przed problematyczną kwestią – kontakty z dzieckiem a osoby trzecie. Zazwyczaj obecność obserwatorów zewnętrznych w miejscu zamieszkania lub na neutralnym gruncie jest ustalana, gdy istnieją obawy dotyczące dobra małoletniego. Sąd, najczęściej na wniosek drugiej strony, decyduje o obecności osób trzecich, aby mieć pewność, że spotkania odbywają się w pozytywnej atmosferze.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica

Dużym problemem pozostaje brak współpracy drugiego rodzica w realizacji spotkań. Matka lub ojciec, którzy mają trudności z kontaktem z dzieckiem, mogą posłużyć się narzędziami egzekucyjnymi. Prawo przewiduje instytucje, które decydują o przymusowej realizacji wizyt w miejscu zamieszkania lub innym.