Umowy / Umowy IT

Przygotowanie i sprawdzenie umów pod kątem prawnym

Prawo cywilne, z jego skomplikowanymi wymogami i procedurami, często dotyczy bezpośrednio naszego życia prywatnego lub zawodowego. Kupując nieruchomość, podejmując nową współpracę lub zlecając wykonanie jakiegoś zadania podmiotowi zewnętrznemu, musimy przygotować odpowiednie dokumenty, które będą zabezpieczać nasze interesy. Sporządzenie umów m.in. deweloperskich, o zachowaniu poufności, przedwstępnych oraz wielu innych, tak by były ona zrozumiałe i przejrzyste, bywa jednak procesem uciążliwym. Wymaga bowiem szczegółowej znajomości wymogów formalnych oraz aktualnie obowiązujących przepisów. Naszej kancelarii można powierzyć przygotowywanie, weryfikację, analizę oraz opiniowanie umów różnego typu.

Ponadto pomagamy naszym Klientom zrozumieć przepisy prawne. Świadomość uprawnień i ograniczeń wynikających z ustawowych regulacji pozwala uniknąć wielu kłopotów wynikających z nieprecyzyjnego sporządzenia dokumentów. Przedmiotem prowadzonej przez nas działalności jest opiniowanie i analiza różnego rodzaju umów. Weryfikacja może dotyczyć m.in. samodzielnie nanoszonych zmian, które z pozoru wydają się niewielkie, a czasem całkowicie zmieniają warunki i charakter dokumentu (niekoniecznie z korzyścią dla Klienta).

Znaczenie jasności i precyzji w umowach

Dla efektywności każdego porozumienia istotne jest, aby było ono zrozumiałe i jednoznaczne dla wszystkich stron. Brak precyzji w sporządzeniu dokumentów może prowadzić do sporów i długotrwałych procesów sądowych. Przykładowo opiniowanie i weryfikacja umów oznacza analizę pod kątem jasnego sformułowane poszczególnych klauzul. Dzięki temu zostaje zminimalizowane ryzyko nieporozumień, a zwiększa się prawdopodobieństwo szybkiego rozwiązania ewentualnych niezgodności.

Specyfika sporządzania, weryfikacji i opiniowania różnych typów umów

Każdy rodzaj dokumentu prawnego wymaga indywidualnego podejścia. Przykładem może być umowa o zachowaniu poufności, która ma kluczowe znaczenie w ochronie wrażliwych informacji biznesowych. Z kolei, weryfikacja i analiza porozumień przedwstępnych są niezbędne przy planowaniu transakcji majątkowych, zapewniając, że wszystkie najważniejsze elementy zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu. W przypadku rynku nieruchomości, szczególnie ważne jest także opiniowanie umów deweloperskich, które zabezpieczają interesy nabywców i zapewniają zgodność z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawnymi. Weryfikacja i analiza dokumentów wymagają nie tylko głębokiej wiedzy prawnej, ale także umiejętności adaptacji do specyfiki danej sytuacji i oczekiwań stron.

Korzystanie z wzorców umów dostępnych w Internecie

Dla osób, które na co dzień nie zajmują się przepisami prawa, sporządzenie lub weryfikacja umowy deweloperskiej, przedwstępnej czy o zachowaniu poufności może okazać się żmudnym zajęciem. Być może właśnie dlatego powszechne stało się korzystanie z wzorów dostępnych w Internecie. Warto pamiętać jednak, że każda sytuacja prawna jest specyficzna, a standardowe szablony mogą nie uwzględniać wszystkich potrzeb. Powstaje także pytanie, czy dany wzór zabezpiecza w sposób dostateczny interes danej strony. Okazać się może nawet, że w danej sprawie nie będzie miał zastosowania standardowy dokument, lecz konieczne będzie sporządzenie tzw. mieszanego czy też nienazwanego porozumienia. Weryfikacja, opiniowanie i analiza umów różnego rodzaju pozwalają zidentyfikować elementy, które wymagają personalizacji lub całkowitego usunięcia, a także wskazują obszary, które wymagają doprecyzowania.

Zakres działań kancelarii w kontekście umów

W ramach usług sporządzania i opiniowania dokumentów oferujemy:

  • sporządzanie projektów umów,
  • analizę, opiniowanie i weryfikację,
  • udział w negocjacjach zmierzających do zawarcia kontraktu,
  • pomoc prawną w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania postanowień,
  • obsługę prawną wszelkich spraw związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

Nasza Kancelaria świadczy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa oraz sporządzania, analizy i opiniowania dokumentów cywilnoprawnych. Tworzymy projekty porozumień m.in. deweloperskich, przedwstępnych, o zachowaniu poufności i wielu innych.

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Wala

ZAKRES USŁUG PRAWNYCH
Klienci biznesowi

Kompleksowa i stała obsługa spółek prawa handlowego oraz innych przedsiębiorców.

Zakładanie spółek / Spółki S-24

Pomoc przy rejestracji spółki z o.o. oraz przy rejestracji innych spółek prawa handlowego.

Sporządzanie i opiniowanie umów

Przygotowanie projektów umów i statutów spółek, projekty wewnętrzne dokumentów korporacyjnych.

Prawo rodzinne

Doradztwo i zapewnienie reprezentacji klienta przed Sądem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i doradztwa w zakresie prawa pracy.

Spadek

Doradztwo prawne i zapewnienie reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach spadkowych.

Podział majątku

Doradztwo w zakresie podzialu majątku między małżonkami lub byłymi małżonkami.

Masz inny problem?

Jeśli masz inny problem prawny niż wyżej wymienione - skontaktuj się z nami, z pewnością Ci pomożemy.

Ukryj mapę!
  • Telefon +48 576 669 300 +48 503 070 959 +48 576 669 939
  • Adres ul. ks. bp. Bogedaina 2 43–200 Pszczyna (I piętro) ul. Zwycięstwa 14/50 44-100 Gliwice
Pokaż mapę

Kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM