Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

W świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje zarówno prawo, jak i obowiązek utrzymywania stałych relacji pomiędzy rodzicami a ich potomstwem. W niektórych sytuacjach jednak trudno jest ustalić sposoby i częstotliwość wspólnego spędzania czasu. W takich przypadkach polskie prawo umożliwia sądowe ustalenie kontaktów z dziećmi — o ich uregulowanie matki i ojcowie mogą ubiegać się niezależnie od zakresu władzy rodzicielskiej i obowiązków.

Sądowe i pozasądowe drogi ustalania kontaktów z dzieckiem

Rodzice, którzy dążą do unormowania kwestii spotkań oraz form komunikacji z ich pociechami, mogą skorzystać z dwóch sposobów. Pierwsza opcja to sprawa o kontakty z dzieckiem. Do jej rozpoczęcia niezbędny jest złożony do sądu wniosek z odpowiednim uzasadnieniem. Porozumienie można osiągnąć również poza salą sądową, na przykład za pośrednictwem mediacji. W tym scenariuszu ojciec i matka na własną rękę dokonują ustaleń, które ułatwią obojgu regularne kontakty oraz budowanie więzi z dzieckiem, a wyniki ugody przedstawiają sądowi do zatwierdzenia.

Priorytet dobra dziecka w sprawach o ustalenie kontaktów

Wszelkie działania w tej kwestii powinny uwzględniać przede wszystkim dobro małoletnich. Oznacza to, że sądowe postanowienia dotyczące częstotliwości, miejsca oraz sposobu spotkań powinny być dostosowane do:

  • wieku dziecka,
  • jego rozwoju emocjonalnego,
  • istniejących więzi z każdym z rodziców.

Na przestrzeni lat zmieniają się potrzeby najmłodszych. W związku z nimi uregulowanie kontaktów z dzieckiem może, a w niektórych przypadkach nawet powinno, być modyfikowane wraz z biegiem czasu.

Wsparcie prawne w procesie ustalenia kontaktów

Nasza kancelaria świadczy pomoc osobom, które dążą do uregulowania dostępnych sposobów wykonywania praw i obowiązków rodzicielskich. Zakres świadczonych usług obejmuje zarówno prowadzenie spraw sądowych, jak i organizowanie mediacji. Radca prawny Angieszka Wala zapewnia klientom wsparcie w przygotowaniu wniosków oraz reprezentację przed sądem, np. w sprawach o ustalenie kontaktów ojca lub matki z dzieckiem lub w sytuacjach, gdy są one utrudniane przez jednego z rodziców.

UDZIELAMY POMOCY PRAWNEJ W ZAKRESIE PRAWA RODZINNEGO

Rozwód

Porady w zakresie rozwodu, również osób przebywających za granicami Polski.

SEPARACJA

Konsultacje prawne dotyczące separacji, której celem jest uchylenie wspólnoty małżeńskiej.

ALIMENTY

Pełnomocnictwo w zakresie ustalenia warunków i wysokości alimentów dla dzieci lub krewnych.

Kontakty z dzieckiem

Doradztwo i reprezentowanie przed sądem w zakresie ustalenia zasad kontaktów z dziećmi.

Podział majątku

Doradztwo w zakresie podzialu majątku między małżonkami lub byłymi małżonkami.

Masz inny problem?

Jeśli masz inny problem z zakresu prawa rodzinnego - skontaktuj się z nami, z pewnością Ci pomożemy.

Ukryj mapę!
  • Telefon +48 576 669 300 +48 503 070 959 +48 576 669 939
  • Adres ul. ks. bp. Bogedaina 2 43–200 Pszczyna (I piętro) ul. Zwycięstwa 14/50 44-100 Gliwice
Pokaż mapę

Kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM