Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

 

Kontakty z dzieckiem są kwestią najtrudniejszą, najbardziej emocjonalną ze wszystkich dotyczących rozstania rodziców, a przede wszystkim najtrudniejszą dla dzieci, które to przeżycia kształtują je na przyszłość. Zatem ważką kwestią jest powierzenie tych zagadnień osobie kompetentnej, mającej na uwadze nadrzędny cel dobra dziecka.

 

Kontakty z dzieckiem należy ustalić orzeczeniem sądowym. Można to zrobić zarówno w wyroku rozwodowym, jak również odrębnym postępowaniem o uregulowanie kontaktów. Istnieje również możliwość ugodowego ustalenia kontaktów w dzieckiem, np. przed mediatorem, które to zapewne będzie zarówno rodziców jak i samego dziecka mniej stresujące i trudne. Jednak warto w tym miejscu nakreślić, że wypracowaną ugodę należy zatwierdzić przed sądem. Nadto ustalone już kontakty można zmienić w zależności od potrzeb w tym zakresie. Wszelkie działania winny być zgodne z dobrem dziecka, stopniem jego rozwoju, więzi z każdym rodzicem i tym wymaganiom Kancelaria wychodzi naprzeciw, czyniąc z nich priorytet.

Zapraszamy Państwa na konsultację z naszą Kancelarią celem ustalenia kontaktów z dzieckiem, ich częstotliwości, sposobu wykonywania kontaktów. Zapewniamy, że Kancelaria we wszelkich podejmowanych czynnościach w tym zakresie, posłuży Państwu radą oraz będzie miała wzgląd na dobro dziecka.

UDZIELAMY POMOCY PRAWNEJ W ZAKRESIE PRAWA RODZINNEGO

Rozwód

Porady w zakresie rozwodu, również osób przebywających za granicami Polski.

SEPARACJA

Konsultacje prawne dotyczące separacji, której celem jest uchylenie wspólnoty małżeńskiej.

ALIMENTY

Pełnomocnictwo w zakresie ustalenia warunków i wysokości alimentów dla dzieci lub krewnych.

Kontakty z dzieckiem

Doradztwo i reprezentowanie przed sądem w zakresie ustalenia zasad kontaktów z dziećmi.

Podział majątku

Doradztwo w zakresie podzialu majątku między małżonkami lub byłymi małżonkami.

Masz inny problem?

Jeśli masz inny problem z zakresu prawa rodzinnego - skontaktuj się z nami, z pewnością Ci pomożemy.

Ukryj mapę!
  • Telefon +48 576 669 300 +48 503 070 959 +48 576 669 939
  • Adres ul. ks. bp. Bogedaina 2 43–200 Pszczyna (I piętro) ul. Zwycięstwa 14/50 44-100 Gliwice
Pokaż mapę

Kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM