Podział majątku po rozwodzie

Obsługa prawna podczas podziału majątku po rozwodzie

 

Podział majątku wspólnego jest bardzo ważką kwestią, którą należy rozstrzygnąć m.in. po rozwodzie celem ostatecznego uregulowania kwestii majątkowych.

 

Podział majątku wspólnego to dokonanie rozdzielenia tego, co stanowi wspólny majątek małżonków lub byłych małżonków, kiedy przestanie ich obowiązywać ustrój wspólności majątkowej. Oznacza to, że podział majątku wspólnego jest możliwy dopiero po ustaniu małżeństwa albo po wprowadzeniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.  Można tego dokonać umową lub też postępowaniem o podział majątku wspólnego przed Sądem. Możliwe jest dokonanie podziału całości majątku wspólnego oraz z ważnych powodów jedynie jego części.

Podział majątku wspólnego to proces bardzo skomplikowany, zawierający w sobie wiele nieoczywistych kwestii, jak również bardzo szczegółowy, w większości przy udziale biegłych. Zatem dla jego przeprowadzenia w pierwszej kolejności należy ustanowić w sprawie profesjonalnego pełnomocnika, który skrupulatnie zadba o Państwa najlepsze interesy.

Kancelaria zaprasza do kontaktu, zespół prawników zajmujących się Państwa sprawa dołoży wszelkich starań dla jak najlepszego rozwiązania państwa sprawy.

UDZIELAMY POMOCY PRAWNEJ W ZAKRESIE PRAWA RODZINNEGO

Rozwód

Porady w zakresie rozwodu, również osób przebywających za granicami Polski.

SEPARACJA

Konsultacje prawne dotyczące separacji, której celem jest uchylenie wspólnoty małżeńskiej.

ALIMENTY

Pełnomocnictwo w zakresie ustalenia warunków i wysokości alimentów dla dzieci lub krewnych.

Kontakty z dzieckiem

Doradztwo i reprezentowanie przed sądem w zakresie ustalenia zasad kontaktów z dziećmi.

Podział majątku

Doradztwo w zakresie podzialu majątku między małżonkami lub byłymi małżonkami.

Masz inny problem?

Jeśli masz inny problem z zakresu prawa rodzinnego - skontaktuj się z nami, z pewnością Ci pomożemy.

Ukryj mapę!
  • Telefon +48 576 669 300 +48 503 070 959 +48 576 669 939
  • Adres ul. ks. bp. Bogedaina 2 43–200 Pszczyna (I piętro) ul. Zwycięstwa 14/50 44-100 Gliwice
Pokaż mapę

Kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM