RODO

Informacja dla Klientów Kancelarii

w związku z wprowadzonymi u nas zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 RODO pragniemy poinformować Cię o tym, iż chronimy Twoje dane osobowe, a nadto o prawach, które Ci przysługują:

 

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest radca prawny Agnieszka Wala prowadząca działalność gospodarczą jako Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Wala

tel.: 503 070 959
e-mail: [email protected]

adres: ul. Zwycięstwa 14/50, 44-100 Gliwice

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, aby świadczyć Ci pomoc prawną. Informacje, które nam powierzasz są objęte nie tylko ochroną jako dane osobowe, ale jeszcze dalej idąca ochroną z uwagi na obowiązującą nas tajemnicę radcowską.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit RODO).
W zakresie w jakim Twoje dane znajdą się na fakturze, podstawą przetwarzania będą przepisy o rachunkowości.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania nam wszystkich niezbędnych danych może uniemożliwić nam zawarcie umowy lub jej wykonanie lub nie pozwoli nam prawidłowo świadczyć pomocy prawnej, a także wystawić faktury na Twoje żądanie. Po zakończeniu umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu związanym z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, a następnie w celu ustalenia czy nie ma przeszkód w przyjęciu zlecenia od innej osoby z uwagi na konflikt interesów. W tym celu przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu administratora – mamy bowiem uzasadniony interes, aby móc dochodzić roszczeń lub się przed nimi bronić, a następnie na podstawie przepisów ustawy o radcach prawnych oraz kodeksu etyki zawodowej Radcy Prawnego. Radca Prawny jest bowiem zobowiązany do ustalenia czy nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy jego klientami lub potencjalnymi klientami.

 

Czas przechowywania danych:

Będziemy przechowywać Twoje dane w okresie wykonywania umowy, a po jej wykonaniu w okresie przedawnienia roszczeń, a następnie do czasu konieczności ustalania istnienia konfliktu interesów z uwagi na udzieloną Ci pomoc prawną.
Odbiorcy danych:
Twoje dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom, które świadczą dla nas usługi IT na podstawie naszego udokumentowanego polecenia.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

W celu skorzystania ze swoich praw, proszę się z nami skontaktować. Dane kontaktowe podane zostały powyżej.

 

Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ukryj mapę!
  • Telefon +48 576 669 300 +48 503 070 959 +48 576 669 939
  • Adres ul. ks. bp. Bogedaina 2 43–200 Pszczyna (I piętro) ul. Zwycięstwa 14/50 44-100 Gliwice
Pokaż mapę

Kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM