Alimenty

Alimenty

 

Zasądzenie alimentów i określenie ich wysokości jest zawsze kwestią trudną i obarczoną wieloma emocjami, zatem bardzo ważnym jest, aby powierzyć prowadzenie sprawy o alimenty profesjonalnemu pełnomocnikowi, który zadba o Państwa najlepsze interesy oraz właściwie poprowadzi sprawę dla jak najkorzystniejszego dla Państwa rozstrzygnięcia.

 

Obowiązek alimentacyjny może zostać orzeczony pomiędzy małżonkami, na rzecz małoletnich dzieci albo pomiędzy krewnymi. Podstawy obowiązku alimentacyjnego oraz wysokość świadczenia alimentacyjnego określna się zawsze indywidualnie biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy. Głównymi czynnikami określającymi obowiązek alimentacyjny i jego wysokości są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego jak i zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Pojęcia te są nieostre, zawsze interpretowane indywidualnie, a w ich ustaleniu zasadnicze znaczenie ma zebrany w sprawie materiał dowodowy. Do tak zwanych spraw alimentacyjnych, zaliczamy powództwo o zasądzenie alimentów, powództwo o podwyższenie lub obniżenie alimentów, jak również powództwo o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Zatem zapraszamy do konsultacji z naszą Kancelarią, która określi Państwu podstawy obowiązku alimentacyjnego, przybliży możliwości rozwiązania Państwa problemu, nakreśli szanse powodzenia przed sądem Państwa zamiarów ewentualnego podwyższenia, obniżenia alimentów czy też ustali czy świadczenie alimentacyjne wygasło.

UDZIELAMY POMOCY PRAWNEJ W ZAKRESIE PRAWA RODZINNEGO

Rozwód

Porady w zakresie rozwodu, również osób przebywających za granicami Polski.

SEPARACJA

Konsultacje prawne dotyczące separacji, której celem jest uchylenie wspólnoty małżeńskiej.

ALIMENTY

Pełnomocnictwo w zakresie ustalenia warunków i wysokości alimentów dla dzieci lub krewnych.

Kontakty z dzieckiem

Doradztwo i reprezentowanie przed sądem w zakresie ustalenia zasad kontaktów z dziećmi.

Podział majątku

Doradztwo w zakresie podzialu majątku między małżonkami lub byłymi małżonkami.

Masz inny problem?

Jeśli masz inny problem z zakresu prawa rodzinnego - skontaktuj się z nami, z pewnością Ci pomożemy.

Ukryj mapę!
  • Telefon +48 576 669 300 +48 503 070 959 +48 576 669 939
  • Adres ul. ks. bp. Bogedaina 2 43–200 Pszczyna (I piętro) ul. Zwycięstwa 14/50 44-100 Gliwice
Pokaż mapę

Kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM