Klienci biznesowi

Obsługa firm

 

Kompleksowa i stała obsługa spółek prawa handlowego oraz innych przedsiębiorców.

Zakres usług:

 • Przygotowywanie projektów umów i statutów spółek,
 • Sporządzanie projektów wewnętrznych dokumentów korporacyjnych (regulaminów, projektów uchwał),
 • Reprezentacja spółek oraz innych przedsiębiorców w negocjacjach biznesowych i sporach sądowych, bieżąca obsługa prawna,
 • Doradztwo w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Przygotowanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych,wyjaśnień i konsultacji.

 

REPREZENTOWANIE KLIENTA PRZED SĄDEM

Kancelaria reprezentuje klientów biznesowych w sprawach sądowych, zarówno przed sądami powszechnymi I i II instancji (sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny), jak i przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami administracyjnymi tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentowanie strony w postępowaniu sądowym polega, w zależności od sprawy, na sporządzeniu pozwów, pozwów wzajemnych, wniosków, sprzeciwów od nakazu zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, zarzutów od nakazów zapłaty, sporządzeniu apelacji, sporządzaniu pism procesowych w trakcie sprawy sądowej, jak również na reprezentowaniu strony na rozprawach i na posiedzeniach sądowych.

Kancelaria prowadzi również sprawy sądowe z zakresu prawa budowlanego, w szczególności o zapłatę kar umownych; w imieniu wykonawców i podwykonawców, o zapłatę wynagrodzenia; od strony inwestora o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

POMOC W POSTĘPOWANIU PRZEDSĄDOWYM/NEGOCJACJE

Rozumiemy, że nie zawsze proces sądowy jest dobrym rozwiązaniem. Czasami lepszym i szybszym wyjściem jest zawarcie ugody, gdzie obie strony są wygranymi, a ich wzajemne relacje nie ulegają pogorszeniu i jest możliwa dalsza współpraca.

 

SPRAWY KORPORACYJNE – KLIENT KORPORACYJNY

 • zajmujemy się bieżącą obsługą przedsiębiorców,
 • zajmujemy się bieżącą obsługą korporacyjną organów spółek (Zarządu, Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej),
 • opracowujemy umowy spółek,
 • reprezentujemy spółki w procesie rejestracji spółek, a także w procesie dokonywania zmian w KRS.

 

UMOWY/UMOWY IT/NDA/LICENCYJNE

Umowy są nieodzowną częścią każdego biznesu. Praca prawnika przy sporządzaniu czy opiniowaniu umów polega na znalezieniu odpowiednich rozwiązań, aby zabezpieczyć interesy reprezentowanej firmy. Przy sporządzaniu umów obsługa klienta biznesowego jest indywidualna, gdyż zdajemy sobie sprawę, że każda branża ma swoją specyfikę.

Zajmujemy się opracowywaniem i opiniowaniem wszelkiego rodzaju umów, w tym umów IT, NDA czy licencyjnych, umów sprzedaży, zamiany, dostawy, najmu, dzierżawy, umowy o dzieło, o roboty budowlane, leasingu, użyczenia, pożyczki, zlecenia, agencyjnych itp.

 

PRAWO BUDOWLANE/UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Kancelaria opracowuje, jak również dokonuje analizy i opiniuje kontrakty budowlane. Praca prawnika polega w szczególności na udzielaniu pomocy przy ustalaniu warunków przekazaniu placu budowy i odbioru robót, ustalaniu wysokości kar umownych, kaucji gwarancyjnych, gwarancji bankowych itp. Dlatego specjalistyczna baza wiedzy prawniczej jest istotnym elementem do prawidłowej obsługi klienta korporacyjnego czy biznesowego z każdej branży.

 

PRAWO PRACY

Pomagamy firmom w zakresie prawa pracy. Opracowujemy dokumenty wewnętrzne z zakresu prawa pracy takie jak np. regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zarządzenia, obwieszczenia, różnego rodzaju umowy o pracę, umowy tzw. lojalnościowe, umowy współpracy czy kontrakty menedżerskie itp.

Reprezentujemy również klientów korporacyjnych i biznesowych w sporach sądowych.

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kancelaria pomaga klientom korporacyjnym i biznesowym w odzyskiwaniu należności. Oferujemy klientom korporacyjnym windykację polubowną, sądową, a jak również prowadzimy postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.

Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy sądowe, która zmierzają do wyegzekwowania należności tj. sprawy:

 • o zapłatę,
 • o zabezpieczenie roszczenia
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • skargi na czynności komornika,
 • powództw przeciwegzekucyjnych
 • powództwa o uznanie czynności za bezskuteczną,
 • o wyjawienie majątku,
 • o orzeczenie rozdzielności majątkowej,
 • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika,
 • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko następcom prawnym (np. spadkobiercom dłużnika, wspólnikom spółki jawnej, komandytowej),
 • o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki,
 • o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • o wpis hipoteki przymusowej i innych prowadzonych przed sądami wieczystoksięgowymi.

Prosimy o kontakt jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, w kwestii spraw związanych z klientami korporacyjnymi i biznesowymi. Nasze biuro informacji chętnie pomoże Państwu w sprawnym załatwieniu każdej ze spraw.

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Wala

ZAKRES USŁUG PRAWNYCH
Klienci biznesowi

Kompleksowa i stała obsługa spółek prawa handlowego oraz innych przedsiębiorców.

Zakładanie spółek / Spółki S-24

Pomoc przy rejestracji spółki z o.o. oraz przy rejestracji innych spółek prawa handlowego.

Sporządzanie i opiniowanie umów

Przygotowanie projektów umów i statutów spółek, projekty wewnętrzne dokumentów korporacyjnych.

Prawo rodzinne

Doradztwo i zapewnienie reprezentacji klienta przed Sądem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i doradztwa w zakresie prawa pracy.

Spadek

Doradztwo prawne i zapewnienie reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach spadkowych.

Podział majątku

Doradztwo w zakresie podzialu majątku między małżonkami lub byłymi małżonkami.

Masz inny problem?

Jeśli masz inny problem prawny niż wyżej wymienione - skontaktuj się z nami, z pewnością Ci pomożemy.

Ukryj mapę!
 • Telefon +48 576 669 300 +48 503 070 959 +48 576 669 939
 • Adres ul. ks. bp. Bogedaina 2 43–200 Pszczyna (I piętro) ul. Zwycięstwa 14/50 44-100 Gliwice
Pokaż mapę

Kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM