Restrukturyzacja przedsiębiorstw

W obliczu zagrożenia niewypłacalnością kluczowe staje się zastosowanie mechanizmów prawnych, które umożliwią nie tylko uniknięcie upadłości, ale także stworzenie podstaw do dalszego rozwoju. Prawo restrukturyzacyjne w Polsce przewiduje kilka możliwych opcji. Wśród procedur o zatwierdzenie układu szczególną rolę odgrywa przyspieszone postępowanie układowe oraz sanacyjne. Obydwa te procesy mają wspólny cel: umożliwienie wyjścia z kryzysu finansowego poprzez restrukturyzacje firm. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej procedurom restrukturyzacyjnym, wyjaśniając ich charakterystykę, różnice oraz implikacje dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Prawo restrukturyzacyjne i jego cele

Restrukturyzacja przedsiębiorstw odbywa się na mocy aktów prawnych z 15 maja 2015 r. Uchwalone w ów czas prawo restrukturyzacyjne wprowadziło do polskiego porządku prawnego cztery procedury naprawczo-oddłużeniowe, w tym układową oraz sanacyjną. Głównym celem tych regulacji jest umożliwienie restrukturyzacji długu firmy w drodze zawarcia ugody z wierzycielami, co ma prowadzić do uniknięcia ogłoszenia upadłości. Postępowanie o zatwierdzenie układu w trybie przyspieszonym lub standardowym wymaga zrozumienia definicji niewypłacalności, jaką podaje prawo upadłościowe. Definiowana jest ona jako utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Narzędzia prawne w procesie restrukturyzacji firm

Postępowanie sanacyjne różni się znacząco od układowego w wersji przyspieszonej lub standardowej. Różnice dotyczą głównie zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz stopnia formalizmu i skuteczności działań restrukturyzacyjnych. W postępowaniu układowym zgodnie z prawem właściciel firmy ma możliwość zawarcia układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Umożliwia to kontynuację czynności zwykłego zarządu za zgodą nadzorcy sądowego. Ta ścieżka daje przedsiębiorcy szansę na aktywne uczestnictwo w procesie restrukturyzacji i zachowanie przy tym większej kontroli nad firmą.

Z kolei postępowanie sanacyjne według prawa nie ma wersji przyspieszonej i charakteryzuje się przejęciem zarządu nad przedsiębiorstwem przez zarządcę wybranego przez sąd. Wiąże się to z utratą przez dłużnika możliwości bezpośredniego wpływu na działania restrukturyzacyjne. Sanacyjna restrukturyzacja firm jest zalecana w sytuacjach, w których konieczne są gruntowne działania naprawcze. Często wymagają one radykalnych zmian w strukturze czy funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Postępowanie sanacyjne, jako forma zatwierdzenia układu, jest bardziej formalne i może być efektywniejsze w przypadkach głębokiego kryzysu finansowego.

Tryb restrukturyzacyjny dla przedsiębiorstw, które wymagają szybkiego działania

Przyspieszone postępowanie układowe stanowi specyficzną formę restrukturyzacji, zaprojektowaną z myślą o przedsiębiorstwach, które mimo trudności finansowych dysponują wystarczającym potencjałem do szybkiego zawarcia ugody z wierzycielami. Tego typu postępowanie restrukturyzacyjne firm według prawa wyróżnia się krótszymi terminami i mniejszym stopniem formalności w porównaniu do standardowej procedury układowej lub sanacyjnej. Ten rodzaj prawnego narzędzia do zatwierdzenia układu wymaga od dłużnika przedstawienia wstępnego planu działania oraz uzyskania poparcia od określonej większości wierzycieli. Przyspieszone postępowanie układowe jest więc odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw poszukujących efektywnej i szybkiej ścieżki do restrukturyzacji.

Możliwe efekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Końcowy efekt procedury restrukturyzacyjnej firm może oznaczać przyspieszone zatwierdzenie układu z wierzycielami lub jego odmowę. Zatwierdzenie układu otwiera drogę do dalszej działalności przedsiębiorstwa w zmienionej formie finansowej, często z ulgami w spłacie zadłużenia. Odmowa może natomiast prowadzić do dalszych trudności z prawem i finansami, w tym do ogłoszenia upadłości.

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego firm. Prowadzimy negocjacje z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto przygotowujemy niezbędne dokumenty i reprezentujemy przedsiębiorstwo ubiegające się o zatwierdzenie układu przed sądem. Doradzamy także wybór ścieżki restrukturyzacji, wyjaśniając różnice w prawie między modelem układowym, w trybie przyspieszonym lub standardowym, a sanacyjnym.

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Wala

ZAKRES USŁUG PRAWNYCH
Klienci biznesowi

Kompleksowa i stała obsługa spółek prawa handlowego oraz innych przedsiębiorców.

Zakładanie spółek / Spółki S-24

Pomoc przy rejestracji spółki z o.o. oraz przy rejestracji innych spółek prawa handlowego.

Sporządzanie i opiniowanie umów

Przygotowanie projektów umów i statutów spółek, projekty wewnętrzne dokumentów korporacyjnych.

Prawo rodzinne

Doradztwo i zapewnienie reprezentacji klienta przed Sądem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i doradztwa w zakresie prawa pracy.

Spadek

Doradztwo prawne i zapewnienie reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach spadkowych.

Podział majątku

Doradztwo w zakresie podzialu majątku między małżonkami lub byłymi małżonkami.

Masz inny problem?

Jeśli masz inny problem prawny niż wyżej wymienione - skontaktuj się z nami, z pewnością Ci pomożemy.

Ukryj mapę!
  • Telefon +48 576 669 300 +48 503 070 959 +48 576 669 939
  • Adres ul. ks. bp. Bogedaina 2 43–200 Pszczyna (I piętro) ul. Zwycięstwa 14/50 44-100 Gliwice
Pokaż mapę

Kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM