Sprawy pracownicze

Pracownik w Polsce jest chroniony przez szereg przepisów, które gwarantują mu bezpieczeństwo i sprawiedliwość w miejscu pracy. Kluczowe prawa, takie jak ochrona przed dyskryminacją, mobbingiem czy niewłaściwe rozwiązanie umowy o pracę, stanowią fundament, na którym budowane są relacje pracownicze. Kancelaria Agnieszki Wali oferuje doradztwo i wsparcie w dochodzeniu tych praw, co może być ważne w sytuacjach, gdy pracownik czuje się pokrzywdzony. Celem podejmowanych przez nas działań jest uzyskanie sprawiedliwego rozwiązania.

Renty rodzinne

To świadczenia stanowiące ważne wsparcie finansowe dla rodziny po śmierci ubezpieczonego. Renty rodzinne przysługują nie tylko wdowie czy wdowcowi, ale również dzieciom, rodzicom, a nawet rodzeństwu zmarłego, o ile spełnione są określone w ustawie warunki. Istotnym aspektem jest także wpływ zarobków osób uprawnionych do renty na jej wysokość, co może skutkować ewentualnym zawieszeniem lub zmniejszeniem przyznanych świadczeń rodzinnych. Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Wala może pomóc w uzyskaniu należności.

Doradztwo w zakresie dochodzenia niewypłaconych wynagrodzeń i odszkodowań

W ramach podejścia do spraw pracowniczych, Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Wala skupia się na wsparciu osób, które mogą zmagać się z problemem niewypłaconych wynagrodzeń lub należnych odszkodowań. W praktyce prawnej, kluczowe jest zrozumienie, że każdy pracownik ma niezbywalne prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz odszkodowania w przypadku wypadków czy niesprawiedliwego traktowania. Kancelaria oferuje wsparcie przez proces dochodzenia tych świadczeń poprzez doradztwo.

Dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy

Groźne sytuacje w pracy to wydarzenia, które mogą mieć długotrwałe skutki zarówno dla pracownika, jak i dla rodziny pokrzywdzonego. W sytuacji, gdy doznał on uszczerbku na zdrowiu, oprócz świadczeń z ZUS, ma również prawo żądać od pracodawcy rekompensaty finansowej na mocy przepisów Kodeksu cywilnego. Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Wala oferuje wsparcie w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.

Procedura dochodzenia praw do renty i emerytury

Kolejnym ważnym aspektem działalności Kancelarii w obszarze spraw pracowniczych jest pomoc w dochodzeniu praw do renty i emerytury. Proces ten często rozpoczyna się od konieczności kwestionowania niekorzystnych decyzji ZUS. W tej sytuacji, wsparcie radcy prawnego może być konieczne. Kancelaria Agnieszki Wali specjalizuje się w przygotowywaniu stosownych odwołań oraz w prowadzeniu korespondencji z ZUS w celu uzyskania sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy. W efekcie klient może uzyskać dostęp do należnych świadczeń, co wpłynie na jakość życia oraz stabilność finansową.

Rola opinii prawnych w zarządzaniu ryzykiem zawodowym

W świecie, gdzie prawa pracownicze i warunki zatrudnienia są w ciągłym ruchu, opinie prawne przygotowywane przez Kancelarię Radcy Prawnego Agnieszki Wala mogą okazać się pomocnym narzędziem. To dokumenty, które mogą służyć nie tylko jako wsparcie w bieżących negocjacjach czy planowaniu kariery zawodowej, ale też jako kluczowy element zarządzania ryzykiem zawodowym. Oferujemy analizę prawno-pracowniczą, która może wesprzeć klienta w podjęciu świadomej decyzji prawnej i finansowej, co umożliwi mu zabezpieczenie przyszłości zawodowej przed potencjalnymi zagrożeniami.

Zakres usług prawnych Kancelarii w sprawach pracowniczych

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Wala oferuje wsparcie, niezależnie od tego, czy chodzi o dochodzenie niewypłaconych wynagrodzeń, pomoc w uzyskaniu renty, czy zarządzanie ryzykiem zawodowym poprzez opinie prawne. W sprawach pracowniczych obejmujących wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub uzyskanie odszkodowania, występujemy także przed sądami powszechnymi. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Gliwicach na ul. Zwycięstwa 14/50. Obok znajduje się przestronny parking, który umożliwia dostanie się tam samochodem. Alternatywą jest komunikacja miejska.

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Wala

ZAKRES USŁUG PRAWNYCH
Klienci biznesowi

Kompleksowa i stała obsługa spółek prawa handlowego oraz innych przedsiębiorców.

Zakładanie spółek / Spółki S-24

Pomoc przy rejestracji spółki z o.o. oraz przy rejestracji innych spółek prawa handlowego.

Sporządzanie i opiniowanie umów

Przygotowanie projektów umów i statutów spółek, projekty wewnętrzne dokumentów korporacyjnych.

Prawo rodzinne

Doradztwo i zapewnienie reprezentacji klienta przed Sądem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i doradztwa w zakresie prawa pracy.

Spadek

Doradztwo prawne i zapewnienie reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach spadkowych.

Podział majątku

Doradztwo w zakresie podzialu majątku między małżonkami lub byłymi małżonkami.

Masz inny problem?

Jeśli masz inny problem prawny niż wyżej wymienione - skontaktuj się z nami, z pewnością Ci pomożemy.

Ukryj mapę!
  • Telefon +48 576 669 300 +48 503 070 959 +48 576 669 939
  • Adres ul. ks. bp. Bogedaina 2 43–200 Pszczyna (I piętro) ul. Zwycięstwa 14/50 44-100 Gliwice
Pokaż mapę

Kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM