Nasz zespół

Mecenas Agnieszka Wala

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Radca prawny wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Swoją karierę rozpoczynała pracując w Kancelariach Radców Prawnych, gdzie zdobywała doświadczenie w ramach obsługi podmiotów gospodarczych, zwłaszcza spółek prawa handlowego. Od grudnia 2014 roku prowadzi swoją Kancelaria Radcy Prawnego cechującą się doświadczeniem, wiedzą i najwyższą dbałością o interesy reprezentowanych Klientów.

W swojej karierze prowadziła wiele skomplikowanych procesów sądowych. Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, wdrażaniem rozwiązań prawnych, które mają na celu zabezpieczenie i usprawnienie biznesu klienta. Posiada również bogate doświadczenie w tworzeniu kontraktów handlowych. Bierze udział w procesach negocjacyjnych. Swoją wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm przekazuje swoim pracownikom, aplikantom, młodemu pokoleniu, przyczyniając się tym samym do utrzymywania wysokiego poziomu, pełnego profesjonalizmu, jak również dba o godność i etykę wykonywanego zawodu.

Polem zainteresowań jest pomoc klientom w tematyce tzw. „karuzeli podatkowych” zarówno w procesie karno-gospodarczym, karno-skarbowym, jak i w procesie podatkowym prowadzonym przez Urząd Skarbowy. Zajmuje się również tematyką związaną z ochroną danych osobowych (RODO). Obecnie do zakresu specjalizacji należy prawo cywilne, prawo spółek handlowych, prawo geologiczne i górnicze, prawo karne i podatkowe w zakresie karuzeli podatkowych.

Nieustannie rozwija swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestniczenie w rozlicznych szkoleniach, spotkaniach biznesowych, kursach coachingowych. Sama prowadzi szkolenia dla swoich pracowników. Propaguje wiedzę prawniczą oraz podnosi świadomość prawną.

Mecenas Martyna Warchoł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Radca Prawny wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach w roku 2013. Świadczy usługi doradcze na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek budżetowych oraz samorządowej instytucji kultury. Specjalizuje się w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Podejmuje również sprawy z zakresu prawa gospodarczego. Nieobce pozostaje jej prawo zamówień publicznych.

Długoletnią praktykę zyskała świadcząc pracę w kancelariach prawnych obsługujących podmioty gospodarcze, w tym w kancelarii syndyka, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu ogólnie pojętego prawa upadłościowego. Posiada również duże doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W tematyce tej przeprowadziła wiele postępowań uwieńczonych sukcesem swoich Klientów. Prowadzi wiele spraw z zakresu różnych dziedzin prawa, od lat
podejmując się obsługi jednostek sektora finansów publicznych ale także na rzecz podmiotów prywatnych. Jej działania nakierowane są na jak najlepszy interes reprezentowanego podmiotu, przy czym skrupulatnie waży każdą decyzję, bowiem patrzy perspektywicznie i całościowo na problemy prawne, z którymi się mierzy. Swoje sukcesy zawodowe zawdzięcza nie tylko wiedzy i doświadczeniu, ale również wytrwałości i zaangażowaniu.

Systematycznie poszerza swoją wiedzę i pola zainteresowania poprzez uczestnictwo w rozlicznych szkoleniach i konferencjach. Angażuje się w wysoce skomplikowane i wymagające projekty. Stara się podnosić świadomość prawną w społeczeństwie, jak również pomaga młodszym stażem prawnikom doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę.

Aplikant radcowski Marzena Turoń – Zdziebło

Aplikantka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka studiów doktoranckich, studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji. Ukończyła warsztaty psychologiczne z zakresu psychologii dziecięcej, z których wiedzę i umiejętności wykorzystuje w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Sukcesywnie pogłębia swoją wiedzę z zakresu prawa, jak również psychologii i socjologii.

Zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, w tym sprawami spadkowymi, podziałami majątku wspólnego małżonków, umowami cywilnymi, w szczególności prawem rodzinnym i opiekuńczym – sprawy alimentacyjne, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o rozwód stanowią dla niej priorytet. Prowadzi również zawiłe sprawy z zakresu spraw administracyjnych, w tym budowlanych, inwestorskich, jak również ogólnie pojętego prawa ochrony zabytków. Nieobce pozostaje jej również prawo autorskie oraz ochrona danych osobowych i RODO.

Doświadczenie zawodowe nabyła poprzez bieżącą obsługę klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych i organizacji. Interesy swoich Klientów waży z uwzględnieniem ich interesu gospodarczego, społecznego, jak również w perspektywie skutkowości podejmowanych czynności w przyszłości. Uwagę nakierowuje na najlepszy interes swojego Klienta, w przypadku spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, punt ciężkości spoczywa na szeroko pojętym dobru dziecka. Sukces swoich spraw opiera o skrupulatność, rozwagę, spokój i zrozumienie, w połączeniu jednak ze stanowczością i wytrwałością. Potrafi łączyć interesy stron w najlepszy możliwy kompromis.

Mecenas Adrianna Tylicka-Poštulka

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny wpisana od 2011 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności spółdzielni mieszkaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Od 2008 r. obsługuje jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w województwie śląskim.

W swojej karierze prowadziła wiele skomplikowanych procesów sądowych. Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, wdrażaniem rozwiązań prawnych, które mają na celu zabezpieczenie i usprawnienie biznesu klienta. Posiada również bogate doświadczenie w tworzeniu kontraktów handlowych oraz statutów spółdzielni mieszkaniowych, a także w tworzeniu uchwał organów spółdzielni, w tym uchwał walnych zgromadzeń, uchwał zarządów i rad nadzorczych. Prowadzi szkolenia wewnętrzne w zakresie spółdzielni mieszkaniowych dla członków organów statutowych obsługiwanych Spółdzielni. Obsługuje walne zgromadzenia i posiedzenia rady nadzorczej. Prowadzi liczne procesy sądowe w zakresie prawa cywilnego, w tym w zakresie służebności przesyłu oraz prawa spółdzielczego np. w sprawach podziału spółdzielni mieszkaniowych, uchylenia uchwał walnego zgromadzenia, wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, ustanawiania odrębnej własności lokali, opłat za lokal w spółdzielni i rozliczeń mediów itp. Obecnie specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, prawa spółdzielczego, prawa spółek handlowych, prawa mieszkaniowego.

Mecenas Anna Duch

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca prawny wpisana od 1985 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletni członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Katowicach oraz wykładowca szkoleń dla aplikantów radcowskich w dziedzinie prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o ochronie praw lokatorów. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności spółdzielni mieszkaniowych. Obsługuje wiele spółdzielni mieszkaniowych na terenie województwa ślaskiego, w tym jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w województwie śląskim. Posiada także doświadczenie w zakresie prawa bankowego i finansowego.

W swojej karierze prowadziła wiele skomplikowanych procesów sądowych. Posiada również bogate doświadczenie w tworzeniu kontraktów handlowych oraz statutów spółdzielni, a także w tworzeniu uchwał organów spółdzielni, w tym uchwał walnych zgromadzeń, uchwał zarządów i rad nadzorczych. Obsługuje walne zgromadzenia i posiedzenia rady nadzorczej. Prowadzi liczne procesy sądowe w zakresie prawa cywilnego oraz prawa spółdzielczego np. w sprawach podziału spółdzielni mieszkaniowych, uchylenia uchwał walnego zgromadzenia, wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, ustanawiania odrębnej własności lokali, opłat za lokal w spółdzielni i rozliczeń mediów itp. Obecnie specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, prawa spółdzielczego, prawa mieszkaniowego, prawa bankowego.

Zasady współpracy

KANCELARIA OFERUJE ELASTYCZNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM, BIORĄC POD UWAGĘ JEGO POTRZEBY I OCZEKIWANIA.SWOIM KLIENTOM PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE WARUNKI WSPÓŁPRACY:
01

Współpraca jednorazowa

Obejmuje realizację jednorazowych zleceń dla Klientów, którzy potrzebują pomocy prawnej.

02

Doraźna pomoc prawna

Polega na opracowaniu rozwiązań dla konkretnego problemu lub kontraktu aż do zakończenia zlecenia.

03

Stała obsługa prawna

Opiera się na zawartej umowie gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę prawną.

04

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem w zależności od sprawy.

Ukryj mapę!
  • Telefon +48 576 669 300 +48 503 070 959 +48 576 669 939
  • Adres ul. ks. bp. Bogedaina 2 43–200 Pszczyna (I piętro) ul. Zwycięstwa 14/50 44-100 Gliwice
Pokaż mapę

Kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM