Aktualności

Tarcza finansowa PFR dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Polski Fundusz Rozwoju, razem z Ministrem Rozwoju, w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej przygotował pakiet Tarczy finansowej dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje ona subwencję finansową zwrotną po 12 miesiącach, z której zwrotu, po spełnieniu odpowiednich warunków, można się zwolnić nawet do 75% jej wartości.

Kto może skorzystać?

Z tarczy finansowej mogą skorzystać mikrofirmy tj. firmy zatrudniające co najmniej
1 pracownika do maksymalnie 9-ciu pracowników, a ich roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro.

Skorzystać mogą również mali i średni przedsiębiorcy tj. zatrudniający od 10 do 249 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50.000.000 euro lub suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro.

Przedsiębiorca musi odnotować co najmniej 25% spadek przychodów ze sprzedaży w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca w roku poprzednim. Spadek ten musi być spowodowany zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki z powodu epidemii COVID-19.

Jak ubiegać się o przyznanie subwencji?

 • Subwencja obsługiwana będzie w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista zostanie opublikowana na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl)
 • Tarcza finansowa zostanie uruchomiona po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać częściowe zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji?

W przypadku mikrofirm:

 • Kontynuowanie działalności w ciągu 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji – 25%  zwolnienie ze zwrotu.
 • Utrzymanie poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji:
  – bez zwolnień pracowników – 50% zwolnienia ze zwrotu,
  – dokonanie zwolnień – procent zwolnienia od obowiązku spłaty subwencji zmniejsza się stosunkowo do ilości dokonanych zwolnień pracowników.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw:

 • Kontynuowanie działalności w ciągu 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji – 25% zwolnienie ze zwrotu.
 • W zależności od poniesionej w ciągu 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji straty – max. 25%.
 • Utrzymanie poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji:
  – bez zwolnień pracowników – 25% zwolnienia ze zwrotu,
  – dokonanie zwolnień – procent zwolnienia od obowiązku spłaty subwencji zmniejsza się stosunkowo do ilości dokonanych zwolnień pracowników.

Bardziej szczegółowe informacje na temat tarczy finansowej można znaleźć pod linkami:
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html